Brukervilkår for Mastodon Norge

Mastodon Norge er et sosialt nettverk hvor alle skal kunne føle seg trygge og hvor både unge og eldre skal kunne komme sammen og kommunisere, dele nyheter, bilder og annen informasjon i et hyggelig miljø.

Nettbaren vil derfor forholde seg til det Norske lovverket og til loven om ytringsfrihet, og vil derfor tillate de fleste former for ytringer så lenge de ikke overskrider ytringsfrihets paragrafen §100 (Lovdata, §100, Lov om ytringsfrihet).

Det påpekes allikevel at personangrep som sjikane, mobbing eller såkalt doxing (avsløring av personlig informasjon) ikke vil bli akseptert, og at slik oppførsel i første omgang vil føre til sperring av brukerkontoen i opptil tre dager.

Ved gjentatte brud på våre retningslinjer vil din konto i verste fall kunne bli sperret.

Porno og sensitive bilder og videoer

Deling av lovlige pornografiske bilder og videoer er tillatt, men disse må da merkes som sensitive av den enkelte bruker, og om man deler slikt materiale gjentatte ganger uten å ha merket det som sensitivt vil man risikere at ens bruker blir suspendert og i neste omgang slettet.

Videoer og bilder av en voldelig karakter vil også kunne til en viss grad kunne deles dersom de markeres som sensitive om de er delt for å poengtere et argument eller kan sees som ett argument i en større diskusjon.

Å dele videoer og bilder av sensitiv karakter uten at de er satt i sammenheng med noe annet vil ikke aksepteres og videoene/bildene vil bli slettet, og brukeren som har delt dem vil få en advarsel.

Barneporno og annet ulovlig materiale

Barneporno, informasjon om hvordan man lager bomber eller oppfordringer til vold vil ikke bli akseptert, og slike innlegg vil bli slettet og brukeren vil i første omgang motta en advarsel sammen med en lenk til våre regler.

VIKTIG: deling av pornografi med barn vil føre til øyeblikkelig utestengelse.

Ved gjentatte brudd på denne regelen vil brukeren bli sperret fra siden. Rasisme, sexisme og annen form for diskriminering Diskriminering aksepteres ikke på Mastodon Norge, men det skal være mulig å kunne diskutere de fleste emner på våre sider uten at en øyeblikkelig blir stengt ute eller får ens konto sperret.

Dersom du mener du er blitt utsatt for en eller annen form for diskriminering eller du mener noen har postet noe som klart bryter med norsk lovgivning på dette området så oppfordres du til å rapportere dette slik at våre moderatorer kan avgjøre hvorvidt innlegget du har rapportert bryter med ytringsfriheten eller den norske diskriminerings loven.

Brudd på denne regelen vil i første omgang føre til en tre dagers blokkering av brukeren, og ved gjentatte brudd vil kontoen din kunne bli sperret/slettet.

VIKTIG: Vi anser ikke det å hevde at det KUN finnes to kjønn som brudd på noen lover, og viser derfor her til at det ikke er et brudd på våre regler å hevde eks at menn ikke kan være kvinner.

Konspirasjonsteorier og annet «ikke faktabasert innhold»

Nettbaren ønsker å være et åpent forum der diskusjoner ikke skal dikteres av «politisk korrekthet», og vi aksepterer derfor innhold som måtte være av en mer konspiratorisk art, og som kanskje ikke alltid er like faktabasert.

Du vil derfor kunne diskutere det aller meste på våre sider, men vi ber om at du også viser respekt for de andre brukerne av siden, og at du derfor merker dine poster godt slik at andre brukere enklere kan «selv sensurere» meldingsstrømmen.

Vi oppfordrer derfor til at man merker meldinger som inneholder konspiratorisk, eller sensitivt innhold med hastagen #Sensitivt eller #Discworld slik at andre brukere kan legge inn disse på listen over innhold de ikke ønsker å se.

Dette vil kunne gjøre det lettere for den enkelte bruker å få en hyggelig og god opplevelse på vårt nettverk.

Rapportering av brudd på Mastodon Norges retningslinjer

Dersom du ønsker å rapportere en bruker eller en post på våre sider ber vi deg gjøre det via det integrerte rapporterings systemet på sidene. Det er viktig at du beskriver hvorfor du mener posten er et brudd på våre retningslinjer, og hvilke regler du mener er blitt brutt.

Gjentatte falske rapporteringer av brudd på retningslinjene vil oppfattes som SPAM og vil føre til en sperring av brukerkontoen rapporteringen er utført fra.

For andre spørsmål ber vi alle kontakte @Asux
Mastodon Norge

Mastodon Norge er et desentralisert nettverk hvor folk kan komme sammen og dele sine tanker og ideer med et fellesskap, og hvor man kan møte nye venner man deler interesser med.