Home to 30 users
Who authored 741 statuses

Administered by:

Contact:

aage@sundvor.com

👋 Velkommen til Mastodon Norge

Dette er et sosialt nettverk på lik linje med Twitter og Facebook. Du kan opprette en egen bruker, poste meldinger, bilder og videoer, og du kan like og følge andre brukere.

Mastodon Norge er eid og drevet av enkeltpersoner, og er fri for reklame og bedrifter som ønsker å samle inn informasjon om brukerne.

Bli medlem nå og sikre deg ditt brukernavn.