Pussig dette at flere og flere symptomer på covid dukker opp som overlapper med symptomer på elektromagnetisk stråling rapportert av såkalt "el-overfølsomme"...Sikkert helt tilfeldig. abcnyheter.no/helse-og-livssti

Vaksineforsker Birger Sørensen (som brakte aikido til Norge i 1977) om koronaviruset. Han sier faktisk det samme som den "diskrediterte" forskeren Judy Mikovitz, at virusets egenskaper i neppe har oppstått ved naturlig utvikling og det må være "gain of function" forskning inne i bildet. Det var jo gain of function forskning bl. a. på koronavirus fra flaggermus som de holdt på med i wuhan. Vel å merke delfinansiert av USA, etter at denne forskningen ble stanset i USA. nrk.no/norge/norsk-forsker-ska

The new abnormal: Videoene til Max Igan har ofte mye interessant informasjon, og inneholder mange klipp som han har funnet selv eller som folk sender inn til han, så det blir open source intelligence i praksis. Han pleier legge link til klipp han har brukt nedenfor videoene sine. Han drar jo sine konklusjoner som man kan være enig eller uenig i alt ettersom, men han er i hvert fall ofte en god kilde til opplysninger man ellers kanskje ikke ville kommet over. youtube.com/watch?v=XHRrxf_7Os

Denne er det mye av for tiden. Ganske god å finhakke og ha i olivenolje med litt salt og pepper og f.eks. ha på osten på brødskiva. Bladene er sikkert også god i salat. youtube.com/watch?v=Glh18OHWiX

Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!