Da er turen over for i dag, og nå er det varslet dårlig vær i morgen så da blir det ikke like morro på tur.

Nok en dag med flott vær i og det er dermed klart for en ny tur.

Ønsker alle en flott dag videre 😛

Da er det på tide å gå en tur med hunde (Loke).

I følge google er det nå 17c ute og sol så her i er det i alle fall flott vær for oss hunde eiere 😃

Det er ikke altid greit å være hund når det er fint vær ute og man helst vil være inne fordi de andre spiser.

Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!