Follow

@bjornar hva mener du om dette 🙂

Ha ha blir morsomt å se om det blir bråk der.

youtube.com/watch?v=ibvmtEI_g9

· · Web · 1 · 0 · 0

@aage Haha, nei det er ikke godt å si. Får håpe det hele ikke eskalerer til full krig der borte😅 For ikke å snakke om her hjemme. Jaja, komikeren Bill Hicks sa noe sånt som " it's only funny until someone gets hurt, and then it's just hilarious"...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!