Se «I’M BAAAAAACK 😍 - [ACTION REQUIRED] SIGN OUR OPEN LETTER TODAY at LondonReal.tv/letter 🙏🏼👊♥️🌍» på YouTube youtu.be/bABonE6wUGk

Se «The Most Brutally Honest 10 Minutes Of Your Life!» på YouTube youtu.be/dW4x98PKuCI

Se «Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs» på YouTube youtu.be/Zk11vI-7czE

Lawa boosted

@Lawa Ja LondonReal er veldig bra og jeg forstår ikke hvorfor de blir sensurert. Han som styrer det er jo den hippien som man skulle tro var innenfor systemet, men så feil kan man ta.

Fint å se du er aktiv. Håper du får med flere og blir mer aktiv her.

Lawa boosted

Denne må bare sees av alle som ønsker å forstå litt mer av hva som hender i samfunnet vårt.

banned.video/watch?id=5e8e28ed

Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!