Ghost boosted

Var også innom, men fikk advarsel da jeg skulle inn på siden så der må dere gjøre noe slik at folk kommer inn uten problemer.

Ser det enda er lite liv her inne så jeg er bare innom en gang i blant, men håper flere blir med da dette er et flott tiltak.

Ghost boosted

Rand Paul går gjennom litt statistikk som kan gi folk litt ro rundt farene ved koronaviruset.

youtube.com/watch?v=LKxrPZm8Zk

Og her har vi en annen liten morsomhet som kan få folk til å le litt 😀

Vel der ser du. Nå er dere i gang og preiker og poster mye rart 😛 Hva med å poste noe som er litt mer humoristisk 🙂

Hei, og takk for invitasjonen folkens 😃

Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!