Show more

Det er underlig at politiet ikke er bedre trent til å håndtere en arrestasjon slik de unngår å drepe folk?

George Floyd hadde nok ikke trengt å dø om politiet hadde sett seg selv mer som tjenestemenn en som elitens håndhevere!


nisseland.net/arkiv/1800

Du kan dele denne med folk så de finner veien til oss 🙂

Da er det Lørdag og på tide å slappe av litt 😀

Når skal vi få en presse som gir oss sannheten fremfor politisk korrekt svada?

nisseland.net/arkiv/1770

Hva med å lytte til leger som har et annet syn en det politisk korrekte?

nisseland.net/arkiv/1752

Tyranniet vokser frem stadig flere plasser ser det ut som.

Dessverre er ikke frihet og demokrati populært lengre.

nisseland.net/arkiv/1760

Hvorfor er det så farlig for pressen å skrive fakta og la folk gjøre seg opp sin egen mening?

nisseland.net/arkiv/1749

@AnnKarin hei, og velkommen til Mastodon Norge 🙂

Nå er det bare å poste, like og følge folk. Og eventuelt invitere andre 😀

Jo flere vi blir jo bedre blir der.

Er du for eller imot menneskeheten er det egentlige spørsmålet her.

Dagens miljøbevegelse er imot mennesker og for naturen, men hvilken rolle spiller det om det er krystallklart vann, ren luft og flott vær om INGEN MENNESKER er her og kan oppleve det??

Vi må ha en miljøpolitikk som er MENNESKEVENNLIG for er den først det så er den automatisk også dyre og naturvennlig.


nissepartiet.no/

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!