Show more

Kanskje det er på tide folk nå våkner opp og ser litt nærmere på hvordan samfunnet vårt har blitt.

nisseland.net/arkiv/1670

Er det virkelig UFOer som flyr rundt der ute?

Trump har blitt spurt om hva han tror , og her finner du svaret.


nisseland.net/arkiv/1571

Dessverre er det slik at vi ser synkende fødselstall blant nordens etniske befolkning, og dette er det tydelig immigranter har lagt merke til, og nå ser for seg en fremtid hvor de blir den dominerende befolkningen i Norden.


nisseland.net/arkiv/1567

Kanskje vi skal være litt forsiktige med å gi politikerne våre utvidede fullmakter nå under koronakrisen?


nisseland.net/arkiv/1564

Nå sletter de videoer til og med fra den såkalte etablerte pressen som ikke følge den politisk korrekte agendaen.

Derfor er det viktig å støtte de alternative video sidene og sosiale mediene.

nisseland.net/arkiv/1560

Det er mange videoer som nå i disse dager blir sensurert av de store nettgigantene i Silicon Valley, og derfor er det viktig at sider som eksisterer.

peertubenorge.com/videos/watch

Hvorfor kritiserer ikke Norsk og europeisk presse EU presidenten for de 122 000 tusen døde i Europa som følge av koronakrisen??


nisseland.net/arkiv/1536

Det er merkelig å se hvordan den norske pressen forsøker å fremstille Donald Trump i et dårlig lys, mens de selv gang på gang tydelig ikke vet hva de driver med.

nisseland.net/arkiv/1514

Se «Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs» på YouTube youtu.be/Zk11vI-7czE

Jordan B Peterson har mange gode ting å si, og i boken som du nå kan lese en kort anmeldelse av på Nisseland så får du noen gode regler å leve etter.

nisseland.net/arkiv/1483

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!