This is scarry! Think of how easy it is for some one to call your boss or to create a sound file to frame you so that you get fired.

youtube.com/watch?v=LSh2tQ6OyZ

Hjelp oss å få flere medlemmer. Inviter folk du kjenner.

Why do people think they know more than they do and not listen to the once that know something?


youtube.com/watch?v=TW3HEBFB6K

@Moll bare hyggelig 😀 Flott at vi blir flere her slik at folk har et alternativ til Facebook.

Show older
Mastodon Norge

Mastodon Norge er et desentralisert nettverk hvor folk kan komme sammen og dele sine tanker og ideer med et fellesskap, og hvor man kan møte nye venner man deler interesser med.