Show more

Hjelp oss å få flere medlemmer 😀

Inviter folk til Mastodon Norge 🙂

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Nå må vi forsøke å få med flere folk her 😀

Inviter venner og kjente.

Asux☑️ boosted

Du kan dele denne med folk så de finner veien til oss 🙂

Asux☑️ boosted

Alle har hørt myten om at "Alle kamper ender på bakken?"

Vel, det er KUN en rapport fra 80 tallet i LAPD som underbygger denne påstanden.

Her er et interesant intervju.

youtube.com/watch?v=I_tMkWoUN1

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Se «I’M BAAAAAACK 😍 - [ACTION REQUIRED] SIGN OUR OPEN LETTER TODAY at LondonReal.tv/letter 🙏🏼👊♥️🌍» på YouTube youtu.be/bABonE6wUGk

Hvordan kan man si velferdsstatens eksistens er truet uten at man gjør tak for å begrense innvandringen som koster staten milliarder av kroner hvert år?

nettavisen.no/nyheter/sanner-s

Når man skal ha en statlig TV kanal så bør den være 100% objektiv, og bør reflektere ALLE synspunkter som borgerne i landet har, og ikke kun en politisk korrekt vridning av saker.

resett.no/2020/05/11/statskana

Nå er Nissepartiets sider snart klare til lansering :D

Jeg gleder meg til å se folks reaksjon på politikken vår.

Jeg håper alle de som har en profil her inne nå vil bli litt mer aktive slik at vi kan få samfunnet her til å vokse.

Bli aktive og post mer :)

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Da er alt oppe og går som det skal, og vi har nå vår egen videokanal med navnet PeerTube Norge 😛

Nå er det bare å si fra hvis dere vet om en sensurert video som vi må få publisert.

peertubenorge.com/videos/watch

Hei og velkommen @Kari 🙂 Fint at du vil bli med oss her på Mastodon Norge.

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!