Show more

Når man skal ha en statlig TV kanal så bør den være 100% objektiv, og bør reflektere ALLE synspunkter som borgerne i landet har, og ikke kun en politisk korrekt vridning av saker.

resett.no/2020/05/11/statskana

Nå er Nissepartiets sider snart klare til lansering :D

Jeg gleder meg til å se folks reaksjon på politikken vår.

Jeg håper alle de som har en profil her inne nå vil bli litt mer aktive slik at vi kan få samfunnet her til å vokse.

Bli aktive og post mer :)

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Da er alt oppe og går som det skal, og vi har nå vår egen videokanal med navnet PeerTube Norge 😛

Nå er det bare å si fra hvis dere vet om en sensurert video som vi må få publisert.

peertubenorge.com/videos/watch

Hei og velkommen @Kari 🙂 Fint at du vil bli med oss her på Mastodon Norge.

Hei og velkommen @hildekarin 🙂 Fint du vil bli med oss.

Er det noen som vil savne denne mannen når han dør?

Personlig tror jeg ikke det, og jeg håper regimet bak ham også omkommer
i samme slengen.

nisseland.net/arkiv/1520

Denne må folk bare se 😃 Ler så jeg griner når jeg hører på denne mannen, og måten han snakker med disse SJW'ene på 😂


youtube.com/watch?v=RunkijyTcM

Asux☑️ boosted

Se «Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs» på YouTube youtu.be/Zk11vI-7czE

Rand Paul går gjennom litt statistikk som kan gi folk litt ro rundt farene ved koronaviruset.

youtube.com/watch?v=LKxrPZm8Zk

Da er peertube.co/ oppe å går, og du vil snart kunne finne sensurerte videoer der.

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!