Show more
Asux☑️ boosted

Da er alt oppe og går som det skal, og vi har nå vår egen videokanal med navnet PeerTube Norge 😛

Nå er det bare å si fra hvis dere vet om en sensurert video som vi må få publisert.

peertubenorge.com/videos/watch

Hei og velkommen @Kari 🙂 Fint at du vil bli med oss her på Mastodon Norge.

Hei og velkommen @hildekarin 🙂 Fint du vil bli med oss.

Er det noen som vil savne denne mannen når han dør?

Personlig tror jeg ikke det, og jeg håper regimet bak ham også omkommer
i samme slengen.

nisseland.net/arkiv/1520

Denne må folk bare se 😃 Ler så jeg griner når jeg hører på denne mannen, og måten han snakker med disse SJW'ene på 😂


youtube.com/watch?v=RunkijyTcM

Asux☑️ boosted

Se «Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs» på YouTube youtu.be/Zk11vI-7czE

Rand Paul går gjennom litt statistikk som kan gi folk litt ro rundt farene ved koronaviruset.

youtube.com/watch?v=LKxrPZm8Zk

Da er peertube.co/ oppe å går, og du vil snart kunne finne sensurerte videoer der.

Når skal folk tro sine egne øyne og ører fremfor den falske norkse pressen?

nisseland.net/arkiv/1461

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!