Show more

Når skal folk tro sine egne øyne og ører fremfor den falske norkse pressen?

nisseland.net/arkiv/1461

Koronatiltakene påvirker narkotikasalget i Frankrike på grunn av karantene reglene.

nisseland.net/arkiv/1439

Nå bes det om en etterforskning av Bill Gates og hans mulige tilknyttning til Wuhan viruset!

nisseland.net/arkiv/1435

Hvorfor er det mer fornuft hos YouTubere en hos den politisk korrekte pressen?

youtube.com/watch?v=L7J7aP7-el

Asux☑️ boosted

@Asux bra klipp. Tror David Icke skal tilbake på LondonReal til Brian Ross den 03.05, hvis jeg hørte riktig :)

Så hvorfor er det så få som tør å fortelle sannheten lenger, og hvorfor fremstilles de som tør ytre seg som gale??

youtube.com/watch?v=UYexFRUoGw

Da er dagen igang og jeg håper alle vil bidra til å gjøre Mastodon Norge til et hyggelig sted i dag 😃

Da ønsker jeg alle nye her på nettet velkommen :D

Oppfordrer alle til å invitere brukere til nettverket her slik at vi blir flere. 😃

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!