Follow

Hjelp oss å få flere folk med på serveren.

Inviter brukere.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

Mastodon Norge er et desentralisert nettverk hvor folk kan komme sammen og dele sine tanker og ideer med et fellesskap, og hvor man kan møte nye venner man deler interesser med.