Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Vi trenger flere folk her inne på serveren vår. Så hjelp til å invitere venner og kjente alle sammen.

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Jeg håper flere blir med og bygger opp Mastodon Norge.

Inviter venner og kjente, og bidra til at vi får mer frihet her i landet.

Hjelp oss å få flere medlemmer 😀

Inviter folk til Mastodon Norge 🙂

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Nå må vi forsøke å få med flere folk her 😀

Inviter venner og kjente.

Asux☑️ boosted

Du kan dele denne med folk så de finner veien til oss 🙂

Asux☑️ boosted

Alle har hørt myten om at "Alle kamper ender på bakken?"

Vel, det er KUN en rapport fra 80 tallet i LAPD som underbygger denne påstanden.

Her er et interesant intervju.

youtube.com/watch?v=I_tMkWoUN1

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!